Σαδδουκαιος • SADDOUKAIOS • Saddoukaios

Σαδδουκαῖος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσαδδουκαιεσαδδουκαι·ε
Nomσαδδουκαιοςσαδδουκαι·ος
Accσαδδουκαιονσαδδουκαι·ον
Datσαδδουκαιῳσαδδουκαι·ῳ
Genσαδδουκαιουσαδδουκαι·ου
PlVocσαδδουκαιοι[GNT]σαδδουκαι·οι
Nom
Accσαδδουκαιους[GNT]σαδδουκαι·ους
Datσαδδουκαιοιςσαδδουκαι·οις
Genσαδδουκαιων[GNT]σαδδουκαι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 07:59:25 EDT