ραφις • hRAFIS • rhaphis

ῥαφί[δ]ς, -ίδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocραφι[LXX]ραφι[δ]
Nomραφις[LXX]ραφι[δ]·ς
Accραφιδαραφιδ·α
Datραφιδιραφιδ·ι
Genραφιδος[GNT]ραφιδ·ος
PlVocραφιδεςραφιδ·ες
Nom
Accραφιδαςραφιδ·ας
Datραφισι, ραφισινραφι[δ]·σι(ν)
Genραφιδωνραφιδ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 23:52:21 EST