Ποντιος • PONTIOS • Pontios

Πόντιος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocποντιεποντι·ε
Nomποντιος[GNT]ποντι·ος
Accποντιονποντι·ον
Datποντιῳ[GNT]ποντι·ῳ
Genποντιου[GNT]ποντι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 18:21:01 EST