Πιλατος • PILATOS • Pilatos

Πιλᾶτος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπιλατεπιλατ·ε
Nomπιλατος[GNT]πιλατ·ος
Accπιλατον[GNT]πιλατ·ον
Datπιλατῳ[GNT]πιλατ·ῳ
Genπιλατου[GNT]πιλατ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 21:20:55 EST