περιτομη • PERITOMH • peritomē

περι·τομή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπεριτομη[GNT]περιτομ·η
Nom
Accπεριτομην[GNT]περιτομ·ην
Datπεριτομῃ[GNT][LXX]περιτομ·ῃ
Genπεριτομης[GNT][LXX]περιτομ·ης
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 23:42:18 EDT