Παυλος • PAULOS • Paulos

Παῦλος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαυλε[GNT]παυλ·ε
Nomπαυλος[GNT]παυλ·ος
Accπαυλον[GNT]παυλ·ον
Datπαυλῳ[GNT]παυλ·ῳ
Genπαυλου[GNT]παυλ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 06:18:12 EDT