Ναζαρα Ναζαρετ Ναζαρεθ • NAZARA NAZARET NAZAREQ • Nazara Nazaret Nazareth

Ναζαρά and -ζαρέτ and -ζαρέθ, ἡ

Noun (Fem. Indecl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
ναζαρα[GNT], ναζαρετ[GNT], ναζαρεθ[GNT]

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 17:26:46 EST