Μαγδαληνη • MAGDALHNH • Magdalēnē

Μαγδαληνή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμαγδαληνη[GNT]μαγδαλην·η
Nom
Accμαγδαληνηνμαγδαλην·ην
Datμαγδαληνῃ[GNT]μαγδαλην·ῃ
Genμαγδαληνηςμαγδαλην·ης
PlVocμαγδαληναιμαγδαλην·αι
Nom
Accμαγδαληναςμαγδαλην·ας
Datμαγδαληναιςμαγδαλην·αις
Genμαγδαληνωνμαγδαλην·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Sep-2020 19:21:20 EDT