Λαζαρος • LAZAROS • Lazaros

Λάζαρος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλαζαρε[GNT]λαζαρ·ε
Nomλαζαρος[GNT]λαζαρ·ος
Accλαζαρον[GNT]λαζαρ·ον
Datλαζαρῳλαζαρ·ῳ
Genλαζαρουλαζαρ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Jan-2021 06:13:03 EST