Λευι Λευις • LEUI LEUIS • Leui Leuis

Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ

Noun (Mas. Indecl. and Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
λευι[GNT][LXX]
3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocλευι[GNT][LXX]λευι
Nomλευις[GNT][LXX]λευ(ι)·ς
Accλευιν[GNT][LXX]λευ(ι)·ν
Datλευειλευ(ι)·ι
Genλευεωςλευ(ι)·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 21:56:39 EDT