Κηφας • KHFAS • Kēphas

Κηφᾶς, -ᾶ, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocκηφα[GNT]κηφ·α
Nomκηφας[GNT]κηφ·ας
Accκηφαν[GNT]κηφ·αν
Datκηφᾳ[GNT]κηφ·ᾳ
Genκηφα[GNT]κηφ·α
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Oct-2019 19:30:52 EDT