Καφαρναουμ Καπερναουμ • KAFARNAOUM KAPERNAOUM • Kapharnaoum Kapernaoum

Καφαρναούμ v.l. Καπερ-, ἡ

Noun (Fem. Indecl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
καφαρναουμ[GNT], καπερναουμ[GNT]

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Jul-2020 05:45:40 EDT