Ιουδαια • IOUDAIA • Ioudaia

Ἰουδαία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιουδαια[GNT][LXX]ιουδαι·α
Nom
Accιουδαιαν[GNT][LXX]ιουδαι·αν
Datιουδαιᾳ[GNT][LXX]ιουδαι·ᾳ
Genιουδαιας[GNT][LXX]ιουδαι·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 05-Dec-2020 09:23:48 EST