Ιερουσαλημ Ιεροσολυμα • IEROUSALHM hIEROSOLUMA • Ierousalēm Hierosoluma

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.

Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
ιερουσαλημ[GNT][LXX]
1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιεροσολυμα[GNT][LXX]ιεροσολυμ·α
Nom
Accιεροσολυμανιεροσολυμ·αν
Datιεροσολυμῃιεροσολυμ·ῃ
Genιεροσολυμηςιεροσολυμ·ης
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocιεροσολυμα[GNT][LXX]ιεροσολυμ·α
Nom
Acc
Datιεροσολυμοις[GNT][LXX]ιεροσολυμ·οις
Genιεροσολυμων[GNT][LXX]ιεροσολυμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 18:16:12 EDT