Ζαχαριας • ZACARIAS ZAXARIAS • Zacharias

Ζαχαρίας, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocζαχαρια[GNT][LXX]ζαχαρι·α
Nomζαχαριας[GNT][LXX]ζαχαρι·ας
Accζαχαριαν[GNT][LXX]ζαχαρι·αν
Datζαχαριᾳζαχαρι·ᾳ
Genζαχαριου[GNT][LXX]ζαχαρι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 06:17:41 EDT