ειρηνη • EIRHNH • eirēnē

εἰρήνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocειρηνη[GNT][LXX]ειρην·η
Nom
Accειρηνην[GNT][LXX]ειρην·ην
Datειρηνῃ[GNT][LXX]ειρην·ῃ
Genειρηνης[GNT][LXX]ειρην·ης
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:30:32 EST