Εζεκιας • hEZEKIAS • Hezekias

Ἑζεκίας, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocεζεκια[LXX]εζεκι·α
Nomεζεκιας[GNT][LXX]εζεκι·ας
Accεζεκιαν[GNT][LXX]εζεκι·αν
Datεζεκιᾳεζεκι·ᾳ
Genεζεκιου[LXX]εζεκι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 05:58:11 EDT