Δορκας • DORKAS • Dorkas

Δορκά[δ]ς, -άδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδορκας[GNT][LXX]δορκα[δ]·ς
Nom
Accδορκαδα[LXX]δορκαδ·α
Datδορκαδι[LXX]δορκαδ·ι
Genδορκαδος[LXX]δορκαδ·ος
PlVocδορκαδες[LXX]δορκαδ·ες
Nom
Accδορκαδαςδορκαδ·ας
Datδορκασι, δορκασινδορκα[δ]·σι(ν)
Genδορκαδων[LXX]δορκαδ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 16-Jun-2019 03:22:25 EDT