Δημητριος • DHMHTRIOS • Dēmētrios

Δημήτριος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδημητριεδημητρι·ε
Nomδημητριος[GNT][LXX]δημητρι·ος
Accδημητριον[LXX]δημητρι·ον
Datδημητριῳ[GNT][LXX]δημητρι·ῳ
Genδημητριου[LXX]δημητρι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:31:03 EDT