Δαμασκος • DAMASKOS • Damaskos

Δαμασκός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδαμασκεδαμασκ·ε
Nomδαμασκος[LXX]δαμασκ·ος
Accδαμασκον[GNT][LXX]δαμασκ·ον
Datδαμασκῳ[GNT][LXX]δαμασκ·ῳ
Genδαμασκου[LXX]δαμασκ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 21:04:35 EDT