δαιμονιον • DAIMONION • daimonion

δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδαιμονιον[GNT][LXX]δαιμονι·ον
Nom
Acc
Datδαιμονιῳδαιμονι·ῳ
Genδαιμονιου[GNT][LXX]δαιμονι·ου
PlVocδαιμονια[GNT][LXX]δαιμονι·α
Nom
Acc
Datδαιμονιοις[GNT][LXX]δαιμονι·οις
Genδαιμονιων[GNT][LXX]δαιμονι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Jan-2021 05:51:41 EST