Γομορρα • GOMORRA • Gomorra

Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ

Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγομορρα[GNT][LXX]γομορρ·α
Nom
Accγομορρανγομορρ·αν
Datγομορρᾳγομορρ·ᾳ
Genγομορρας[GNT][LXX]γομορρ·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocγομορρα[GNT][LXX]γομορρ·α
Nom
Acc
Datγομορροις[GNT]γομορρ·οις
Genγομορρων[GNT]γομορρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 04-Dec-2020 09:39:34 EST