Γεθσημανι Γεθσημανη • GEQSHMANI GEQSHMANH • Gethsēmani Gethsēmanē

Γεθσημανί v.l. -νῆ

Noun (Indecl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
γεθσημανι[GNT], γεθσημανη[GNT]

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 05-Dec-2020 13:09:44 EST