Γαλιλαιος • GALILAIOS • Galilaios

Γαλιλαῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγαλιλαια[GNT][LXX]γαλιλαιεγαλιλαι·αγαλιλαι·ε
Nomγαλιλαιος[GNT]γαλιλαι·ος
Accγαλιλαιαν[GNT][LXX]γαλιλαιονγαλιλαι·ανγαλιλαι·ον
Datγαλιλαιᾳ[GNT][LXX]γαλιλαιῳγαλιλαι·ᾳγαλιλαι·ῳ
Genγαλιλαιας[GNT][LXX]γαλιλαιου[GNT]γαλιλαι·αςγαλιλαι·ου
PlVocγαλιλαιαιγαλιλαιοι[GNT]γαλιλαια[GNT][LXX]γαλιλαι·αιγαλιλαι·οιγαλιλαι·α
Nom
Accγαλιλαιας[GNT][LXX]γαλιλαιους[GNT]γαλιλαι·αςγαλιλαι·ους
Datγαλιλαιαιςγαλιλαιοιςγαλιλαι·αιςγαλιλαι·οις
Genγαλιλαιων[GNT]γαλιλαι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 03-Dec-2020 14:58:27 EST