Γαλιλαια • GALILAIA • Galilaia

Γαλιλαία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγαλιλαια[GNT][LXX]γαλιλαι·α
Nom
Accγαλιλαιαν[GNT][LXX]γαλιλαι·αν
Datγαλιλαιᾳ[GNT][LXX]γαλιλαι·ᾳ
Genγαλιλαιας[GNT][LXX]γαλιλαι·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Jul-2020 01:52:29 EDT