Βαρναβας • BARNABAS • Barnabas

Βαρ·ναβᾶς, -ᾶ, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβαρναβα[GNT]βαρναβ·α
Nomβαρναβας[GNT]βαρναβ·ας
Accβαρναβαν[GNT]βαρναβ·αν
Datβαρναβᾳ[GNT]βαρναβ·ᾳ
Genβαρναβα[GNT]βαρναβ·α
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 14:27:48 EST